Vyslobodenie auta po dopravnej nehode v Kremničke

Vyslobodenie auta po dopravnej nehode v Kremničke